Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

EAT LOVERS CATERING przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Zapewniamy, że traktujemy dane klientów ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (RODO).
Poniżej znajdują się informacje o uprawnieniach, które przysługują klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez firmę EAT LOVERS. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z Regulaminem Serwisu EAT LOVERS określającym warunki korzystania z naszych usług.

DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA

 1. Podanie przez zamawiającego danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia umowy z EATLOVERS. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy (przyjęcie zamówienia).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest MAG-CATERING SP. ZO.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE 41-503, UL.SŁOWIAŃSKA 8/14 NIP. 6272763904 REGON 384097051 KRS 0000798596
 3. Poprzez dane osobowe rozumiemy imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej www.fit-factor.pl (w tym dane zbierane automatycznie w plikach cookies).
 4. Dane przetwarzane są wyłącznie w związku z usługami przez nas realizowanymi. Dane te przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe klienta zostaną usunięte lub zanonimizowane.

CEL PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. wykonanie umowy;
 2. zarekomendowanie odpowiedniej diety;
 3. marketing własnych produktów lub usług EAT LOVERS, na podstawie uzasadnionego interesu administratora;
 4. rachunkowy, na podstawie przepisów o rachunkowości;

CZY UDOSTĘPNIAMY KOMUKOLWIEK DANE KLIENTÓW?

 1. Udostępniamy dane Klientów EAT LOVERS tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji usług EAT LOVERS. Działania takie są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane udostępniamy m.in.:
  a) kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych, dietetykowi, dostawcom usług IT mającym siedzibę̨ w Polsce,
  b) dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, agencjom marketingowym, biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU DO SWOICH DANYCH I MA NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie danych kontaktowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych,
 3. prawo dostępu do swoich danych,
 4. prawo do poprawienie danych osobowych,
 5. prawo do usunięcia danych osobowych,

Ze swoich uprawnień klient może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie:
MAG-CATERING SP. Z O.O. 41-503 CHORZÓW, UL. SŁOWIAŃSKA 8/14
email: catering@eatlovers.eu, telefon: 882792717